O Firmie

    


        

ŻWIROWNIA KOZIN Sp. z o.o. to  producent w północnej Polsce  kruszyw budowlanych, spełniających ogólnopolskie normy .

Nasze przedsiębiorstwo działa na rynku już 19 lat. Obecnie wydobycie kruszyw prowadzi w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa, które znajduje się w województwie pomorskim w gminie Czarna Dąbrówka.


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:  wydobycie i przeróbka kruszyw budowlanych -mineralnych, naturalnych i łamanych wykorzystywanych w budownictwie , drogownictwie , produkcji betonu itp. działalnościach oraz prowadzenie działalności handlowej.

  • Dalsza działalność firmy to uszlachetnianie pozyskanego urobku: przesiewanie, płukanie i frakcjonowanie. Następuje to przy użyciu zespołu przesiewaczy z kurtyną wodną oraz urządzeń towarzyszących: odwadniacz, płuczka mieczowa i szereg przenośników taśmowych. Wyżej wymienione procesy są stale objęte dużą kontrolą naszych pracowników pod kątem prawidłowości realizacji założeń jakościowych i ilościowych. Gotowe produkty składowane na miejscach magazynowych przeznaczone są do bezpośredniej sprzedaży.
  • Wieloletnia obecność naszej firmy na rynku krajowym jest dowodem wysokiej jakości naszych produktów oraz wyrazem zaufania naszych klientów.