Oferta


                                       OFERTA:


Należąca do naszej spółki linia produkcyjna zapewnia produkcję następującego asortymentu towarów gotowych:


Piasek płukany o uziarnieniu 0 – 2 mm


Piasek, który wykorzystywany jest w budownictwie, musi spełniać określone kryteria. Pod uwagę bierze się zawartość krzemienia. Im jest go więcej, tym korzystniej. Znaczenie ma także wielkość ziaren, ważne jest by nie przekraczały średnicy 2 milimetrów. Towar produkujemy w jak najwyższej Normie, co potwierdzają badania laboratoryjne (np. krzywa przesiewu).

Żwiry płukane  o uziarnieniu 2 – 8 mm, 8 – 16 mm 

Żwiry okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z otoczaków o śred-nicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji od 2 mm do 63 mm. Żwir może być pochodzenia m.in. morskiego, rzecznego, jeziornego, polodowcowego. Jego ziarna są zwykle zaokrąglone. Żwir używany jest jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy drogowej, a także jako wsad do mas bitumicznych. Najczęstszym sposobem jego użycia jest produkcja wszelkiego rodzaju zapraw budowlanych i betonów. Kruszywa wykorzystuje się także podczas budowy dróg, w przemyśle chemicznym czy jako środek ścierający podczas obróbki wielu materiałów.


piaski zasypowe drobno-frakcyjne (niesortowane)


 Najczęściej wykorzystuje się go do prac polegających na wyrównywaniu terenu oraz obsypywaniu i zasypywaniu fundamentów. Dobrze spisuje się on także przy zabezpieczaniu kładzionych w wykopach rur i kabli.

pospółkę.


kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5


Wykorzystywane w budownictwie drogowym , do stabilizacji gruntu .
Wszystkie ww. towary mogą zostać przez nas dostarczone we wskazane miejsce z wykorzystaniem samochodów ciężarowych ze skrzyniami samowyładowczymi oraz  wykonujemy usługi transportowe przy udziale ciągników siodłowych naczepami typu wywrotka.